Musen Malte information (S)

Musen Malte uppstod som figur på internet 2008 – född ur två små böcker utgivna av stadsmuseerna i Helsingør och Helsingborg:

Museumsmusen Malte – En byvandring for børn til Helsingør Bymuseum (2005)
Malte i Helsingborg. En stadsvandring för barn (2007)

Mobilutgåva här i samarbete med barnkulturkonsulten i Helsingörs kommun som har stödjat utvecklingen tillsammans med HH-samarbetet.


Lägg Musenmalte.dk till din hemskärm
– då öppnar Malte i fullskärm!

För råttor är text för större barn och vuxna.
Den kan man inte lyssna på.

Text: Linda Duus och Helsingør Bymuseum
Foto: Jørn Zoega, Kristian Lyng, Linda Duus, Morten Hauge

Idé: Ida Wettendorff/Linda Duus och Helsingør Bymuseum

Bearbetning 2020 version: Line Brun Stallknecht, Helsingør Bymuseum
Kontakt: stall@helsingor.dk


Undvik Internet Explorer på pc (och dom minsta mobilskärmarna)

Musen Malte som tygdocka finns i butiken på Helsingør Bymuseum

Detaljkarta finns på varje plats Malte går till på sajten.
På museet finns även en pappersutgåva av en översiktskarta som kan hjälpa Malte och andra med att hitta i den gamla stadsdelen vid sundet.
Kartan kan även hämtas och skrivas ut här >>

Vill du göra något liknande i Helsingborg finns den lilla boken som stöd (men ingen mobil webbutgåva). Du kan hämta boken på svenska som PDF.